© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2021
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage

Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z.

non-profit publisher in the field of historical sciences, museology, culture heritage

News

Nový zväzok Populačné štúdie Slovenska 13 online

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 4/2020

online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 4 (2020) stiahni tu

Nová publikácia

CHUNG Yun Shun Suzie: Museology and Theoretical Discourse. online Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link
á
Kultúrne dedičstvo Slovenska Ľuboš Kačírek. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2016, 116s. ISBN 978-80-89881-05-5 online: pdf
Petržalka v rokoch 1919 - 1946 Kačírek, Ľuboš - Tišliar, Pavol. 2. doplnené a rozšírené vyd. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, 80s. ISBN 978-80-971715-1-3 online: pdf
Petržalka do roku 1918 Kačírek, Ľuboš - Tišliar, Pavol. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2014, 118s. ISBN 978-80-971715-3-7 online: pdf
Nitra - Mlyny Stredoveké osídlenie lokality König, Tomáš.  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2014. ISBN 978-80-971715-4-4 online: pdf
Muzeum a prezentace Dolák, Jan. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2015, 116s. ISBN 978-80-971715-8-2 online: pdf
Museology and Theoretical Discourse Chung Yun Shun Suzie. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2020, 158s. ISBN 978-80-89881-22-2 online: pdf