© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2022
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 4/2022

online New volume STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 6 (2022) stiahni tu Populačné štúdie Slovenska (journal) online

Last book

L. Jagošová a P. Tišliar (eds.). Doba (před)covidová : Epidemie v minulosti a současnosti. Materiály a statě. online