Domov Domov Štúdium Štúdium Veda a výskum Veda a výskum časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo APVV-0199-12 APVV-0199-12 Fotogaléria Fotogaléria Studia Museologica Slovaca Studia Museologica Slovaca © Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2020
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo

Aktuálne info a termíny

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 3/2020

online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 4 (2020) stiahni tu

Nová publikácia

CHUNG Yun Shun Suzie: Museology and Theoretical Discourse. online

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

Nový zväzok Populačné štúdie Slovenska 12 online Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Studia Museologica Slovaca Ročenka študentských prác z oblasti muzeológie a kultúrneho dedičstva
Studia Museologica Slovaca, volume 1 (2017)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, 140s. ISBN 978-80-89881-07-9 Studia Museologica Slovaca, volume 2 (2018)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2018, 126s. ISBN 978-80-89881-12-3  stiahni tu
Ročenka Studia Museologica Slovaca vychádza pravideľne raz ročne, výlučne v elektronickej podobe. Odborne je zameraná na vedecko-výskumné články a práce vysokoškolských študentov a pedagógov z oblasti muzeológie, múzejníctva, monumentológie a ďalších príbuzných odborov, ktoré pôsobia v oblasti pamäťových a fondových inštitúcií, zberateľstve a práce so zbierkami. Vychádza každoročne v letných mesiacoch. Redakcia prijíma príspevky do konca mája príslušného roku. Rukopisy, ktorých obsah schváli redakčná rada sú následne anonymne posudzované dvoma rôznymi recenzentami a o publikovaní rozhoduje na základe posudkov redakčná rada časopisu. Ročenka poskytuje bezplatne voľný, otvorený prístup (open access) k svojmu obsahu na tejto webovej stránke pri zachovaní všetkých pravidiel autorstva príspevkov a vydavateľských práv vydavateľa (verejná licencia Creative Commons CC BY). Poplatky: autori neplatia žiadne poplatky za spracovanie či publikovanie príspevkov.  Základné etické štandardy pre zverejňovanie v ročenke Studia Museologica Slovaca: 1.Príspevok musí byť pôvodný, tzn. výsledkom vlastnej vedeckej práce autora, na základe vlastného výskumu prameňov, odbornej literatúry, terénneho výskumu a pod., na ktoré autor odkazuje v texte podľa citačného štandardu ročenky (štandardy na citovanie sa nachádzajú v pokynoch pre autorov). 2.Príspevok alebo jeho časť nebola publikovaná v inom printovom alebo elektronickom médiu, čo potvrdzuje autor príspevku svojim podpisom v osobitnej licenčnej zmluve. 3.Príspevky podliehajú obojstranne anonymnému recenznému konaniu dvoch odborníkov, ktorých určuje redakčná rada ročenky. Súčasťou recenzného konania je aj otázka originality.  Podrobné pravidlá publikačnej etiky  Výkonní redaktori/Executive editors: Pavol Tišliar - Lenka Vargová (pavol.tisliar@uniba.sk, lenka.vargova@uniba.sk) Redakčná rada/Editorial board:  Jan Dolák (Slovakia), Lucie Jagošová (Czech Republic), Ľuboš Kačírek (Slovakia), Otakar Kirsch (Czech Republic), Dominik Porczyński (Poland), Pavol Tišliar (Slovakia), Lenka Ulašinová Bystrianska (Slovakia), Lenka Vargová (Slovakia), Markus Walz (Germany) Vydavateľ/Published by: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. Katedra etnológie a muzeológie/Department of Ethnology and Museology Filozofická fakulta/ Faculty of Arts Univerzita Komenského / Comenius University in Bratislava Gondova 2 814 99 Bratislava Slovenská republika/ Slovak Republic e-mail: SMS.muzeologia@gmail.com 
Studia Museologica Slovaca, volume 3 (2019)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2019, 232s. ISBN 978-80-89881-16-1 ISSN 2644-5670 stiahni tu
ISSN 2644-5670
Studia Museologica Slovaca, volume 4 (2020)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2020, 84s. ISBN 978-80-89881-21-5 ISSN 2644-5670 stiahni tu