© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2020
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Podujatia a výstavy odboru
Cyklus tematických výstav Taká bola Petržalka   Výstavy venované dejinám Petržalky realizované odborom Muzeológia a kultúrne dedičstvo I. Petržalka do roku 1918 (2013) II. Petržalka v rokoch 1919 - 1946 (2014) III. Petržalka 1946 - 1973 (2015) V. Petržalka v rokoch 1973 - 1989 II. (2017)
Spolupracujúce inštitúcie: Mestská časť Bratislava - Petržalka Miestna knižnica Petržalka Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z. Archív mesta Bratislavy Archív Ústavu pamäti národa Múzeum mesta Bratislavy Múzeum telesnej kultúry v SR, Bratislava SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra SNM – Múzeum židovskej kultúry Slovenský národný archív v Bratislave
Táto   práca   bola   podporovaná Agentúrou   na   podporu   výskumu   a   vývoja   na   základe   zmluvy   č. APVV-0199-12 „Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. – 1. pol. 20. storočia)“.

Aktuálne info a termíny

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 3/2020

online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 4 (2020) stiahni tu

Nová publikácia

CHUNG Yun Shun Suzie: Museology and Theoretical Discourse. online

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

Nový zväzok Populačné štúdie Slovenska 12 online Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Petržalka v rokoch 1919 - 1946 Kačírek, Ľuboš - Tišliar, Pavol. 2. doplnené a rozšírené vyd. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, 80s. ISBN 978-80-971715-1-3 online: pdf (24 mb)
Zábery z pripravenej výstavy Petržalka v rokoch 1946 - 1973 a vernisáže z 5. februára 2015