© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2020
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
2011 
Národnostný kataster Slovenska v roku 1940. Tišliar, Pavol. Bratislava : Slovenský národný archív v Bratislave, 2011, 1025s. ISBN 978-80-970666-2-8
Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Kačírek, Ľuboš. Modernizácia Uhorska v 19. storočí a slovenské národné hnutie. In: Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. M. Martinkovič (ed.). Krakov : FiF TU a Spolok Slovákov v Poľsku, 2011, s. 246- 338. ISBN 978-83-7490-430-8

Aktuálne info a termíny

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 3/2020

online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 4 (2020) stiahni tu

Nová publikácia

CHUNG Yun Shun Suzie: Museology and Theoretical Discourse. online

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

Nový zväzok Populačné štúdie Slovenska 12 online Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!