© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2020
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Súčasné personálne obsadenie a prednášková orientácia
Adresa pracoviska: Muzeológia a kultúrne dedičstvo Katedra etnológie a muzeológie Filozofická fakulta UK Gondova 2 811 02 Bratislava 3. poschodie, č. dv. 312 tel.: +421 2 5933 9268 email: muzeologia@fphil.uniba.sk muzeologia@muzeologia.sk

Aktuálne info a termíny

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 3/2020

online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 4 (2020) stiahni tu

Nová publikácia

CHUNG Yun Shun Suzie: Museology and Theoretical Discourse. online Nový zväzok Populačné štúdie Slovenska 12 online Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. úvod do muzeológie, dejiny múzejníctva, historické vedy e-mail: pavol.tisliar@uniba.sk  
 PhDr. Jan Dolák, PhD. teoretická muzeológia, marketing a manažment e-mail: jan.dolak@uniba.sk  
 doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. špeciálna muzeológia, práca s verejnosťou, múzeum ako inštitúcia e-mail: lubos.kacirek@uniba.sk  
 Mgr. Lenka Ulašinová Bystrianska, PhD. ochrana a teória pamiatkového fondu e-mail: bystrianska5@uniba.sk