Domov Študijné programy Veda a výskum časopis (Journal) Muzeológia a kultúrne dedičstvo APVV-0199-12 Fotogaléria © Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2017
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Archív správ Kontakty MKD, o.z.
Mgr. Dita Csütörtökyová interný doktorand na etnológii
Téma Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva v kontexte globalizačných a lokalizačných tendencií
Publikačná činnosť CSÜTÖRTÖKYOVÁ, D. 2010. Vznik a genéza cintorínov „Zvonový vŕšok“ v Banskej Štiavnici. In. Gressnerová L. (ed.), Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Štiavnici, 25.-26. 11.2009. Bratislava: STU, s.87-94. DANIŠKOVÁ, A., KOIŠOVÁ L., KEREKRÉTYOVÁ, J., CSÜTÖRTÖKYOVÁ, D.2012. Uplatnenie etnológie a kultúrnej antropológie pri ubránom plánovaní. In. Pieńczak, A., Diakowska E (ed.) Ethnologia bez granic. Ethnology without borders. Zborník z medzinárodnej študentskej konferencie Ciezsyn 20.-24.4.2012. Katowice: Uniwersytet Ślaski, s.163-174. CSÜTÖRTÖKYOVÁ, D. 2012. Cestou k interdisciplinárneho dialógu. In. Slovenský národopis, roč. 60, č. 1, s.92-94. Spoluúčasť na vedeckých projektoch Projekt KEGA č.3/6269/08 Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva, ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorínov „Zvonový vŕšok“ v Banskej Štiavnici, vedúci projektu: Ing.arch. Jarmila Lalková, PhD. a Ing.arch. Laura Gresnerová, PhD. Odborné vedenie: doc. PhDr. Ladislav Mlynka, PhD. Projekt VEGA č. 2008-2010- 1/3292/06 Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno-historických hodnôt nekropolnej architektúry. vedúci projektu: Ing.arch. Jarmila Lalková, PhD. a Ing.arch. Laura Gresnerová, PhD. Odborné vedenie: doc. PhDr. Ladislav Mlynka, PhD. Multilateral Education and Interdisciplinary Approach in European Context (MEIA-EUC) Lifelong learning program, ERASMUS , No. 11203-1670BRATISL01. realizácia projektu: september 2011-august 2014. Hlavný organizátor projektu: Slovenská technická univerzita (Ústav inžinierskych štúdií), vedúca projektu: Ing. arch. Laura Gresnerová, PhD.

Aktuálne info a termíny!

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 1/2017 online

16. 2. o 16,00 hod. sa

uskutočnila v petržalskej

knižnici vernisáž výstavy

Taká bola Petržalka

Petržalka v rokoch 1973 -

1989 II. Život na sídlisku.

Pozvánka tu Bannery z výstavy Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu STAKAP 2016 - 13. 12. 2016 (utorok) na G368 o 18,00 hod., pozvánka tu Foto z našej “bowlingovej” odbornej exkurzie v Banskej Bystrici a Zvolene: tu Nová publikácia na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Stiahnuť knihu tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo  akceptované vo vedeckej databáze Elsevier SCOPUS. Dlho očakávané vybrané zábery z odbornej exkurzie v Poľsku 4. februára 2016 sa o 16,00 v Miestnej knižnici Petržalka uskutočnila vernisáž k výstave  Petržalka 1973 - 1989”. - info tu  - pozvánka - foto z vernisáže - postery z výstavy STAKAP 2015 niekoľko fotiek Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!